Educació afectivosexual: als joves d’avui ens hem oblidat de parlar-los d’amor

Categoria:

Descripció

L’educació afectivosexual s’ha limitat, els darrers temps a la prevenció de malalties de transmissió sexual i d’embarassos no desitjats. Així, ha anat penetrant en la nostra societat i entre els joves la sensació que es pot fer el que es vulgui amb el propi, cos sempre i quan s’evitin les malalties i els embarassos.

En aquest taller de 4h de duració, reconnectarem amb l’essència de la sexualitat, font creadora de vida, i des de la nostra pròpia vivència ens adonarem de què volem transmetre sobre afectivitat i sexualitat als nostres joves.